Menu

威廉希尔公司君子以非礼勿履

大壮:利贞。彖曰:大壮,大者壮也。 刚以动,故壮。
大壮利贞;大者正也。正大而天地之情可见矣!象曰:雷在天上,大壮;君子以非礼勿履。初九:壮于趾,征凶,有孚。…

大壮:利贞。彖曰:大壮,大者壮也。 刚以动,故壮。
大壮利贞;大者正也。正大而天地之情可见矣!象曰:雷在天上,大壮;君子以非礼勿履。

初九:壮于趾,征凶,有孚。

象曰:壮于趾,其孚穷也。

九二:贞吉。

象曰:九二贞吉,以中也。

九三:小人用壮,君子用罔,贞厉。 羝羊触藩,羸其角。

象曰:小人用壮,君子罔也。

九四:贞吉悔亡,藩决不羸,壮于大舆之輹。

象曰:藩决不羸,尚往也。

六五:丧羊于易,无悔。

象曰:丧羊于易,位不当也。

上六:羝羊触藩,不能退,不能遂,无攸利,艰则吉。

象曰:不能退,不能遂,不祥也。 艰则吉,咎不长也。

标签:

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

相关文章

网站地图xml地图